UNIT NLD

JURIDISCHE DIENSTVERLENING

BELANGENBEHARTIGING BEROEPSZIEKTE 

 

UNIT NLD is onafhankelijk en behartigt uw belangen wanneer u te maken krijgt met een beroepsziekte of dienstongeval tijdens de uitoefening van uw taken als (oud)medewerker van defensie en/of politie.

Wij zijn gespecialiseerd in Sociaal Zekerheidsrecht, Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Bestuursrecht en alle op de van toepassing zijnde rechtspositionele wetten en regelgevingen waar u vanuit uw beroep aanspraak op maakt.

 

 

ONZE WERKZAAMHEDEN

Een aanvraag tot erkenning beroepsziekte PTSS.

 

Aansprakelijkstelling schadeclaim politie/defensie

 

Aanvraag Militair Invaliditeitspensioen Defensie (MIP)

 

Aanvraag bovenwettelijke werkloosheidsuitkering Politie (BWW)


Bezwaar tegen een afwijzing erkenning beroepsziekte.

Het indienen van een aanvraag tot smartengeld.

Hulp bij een aanvraag van een UWV (her)keuring bij arbeidsongeschiktheid (voorheen WAO nu WIA).

 

Het doorgeven van een verslechtering bij arbeidsongeschiktheid.

 

Bezwaar tegen de beslissing van het UWV over uw arbeidsongeschiktheidspercentage of bij nalaten re-integratieverplichtingen door de werkgever (loonsanctie).

 

Het behartigen van uw belangen bij re-integratie binnen of buiten uw organisatie

 

De Wet verbetering Poortwachter.

 

Hulp bij eervol ontslag na beroepsziekte PTSS of dienstongeval.

 

Het afwikkelen van uw volledige restschade met inbegrip van alle schadecomponenten.

 

In Beroep, Kort Geding of Voorlopige Voorziening bij de Rechter of Centrale Raad van Beroep.

 

 

Neemt u bij vragen contact met ons op.  


DIENSTEN EN PRIJZEN

  • Vrijblijvend telefonisch informatief gesprek (kostenloos)
  • Uurtarief standaard € 125,-
  • Uurtarief complexe zaken € 165,-

 e-mail:

info@unitnld.com