Juridisch advies

Belangenbehartiging ptss

 voor

Defensie en Politie

 

UNIT NLD

 STRIJDBAAR EN RECHTVAARDIG

 

WAARDERING EN ERKENNING

Voor degenen die zich, met gevaar voor eigen leven, inzetten voor bescherming en handhaving van onze vrede en een democratische rechtsstaat.

Zij verdienen de waardering en erkenning!

 

STRIJDBAAR EN RECHTVAARDIG

Wij zijn onafhankelijk en dienen de mensen die werkzaam zijn of zijn geweest binnen Defensie en/of de Nationale Politie.

UNIT NLD is gespecialiseerd in Sociaal Zekerheidsrecht, Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Bestuursrecht en alle op Defensie en Politie van toepassing zijnde rechtspositionele wetten en regelgevingen, waar u vanuit uw beroep aanspraak op maakt. Wij strijden voor uw rechten en komen op voor uw belangen.

 

DIENSTEN

Juridisch advies 

Belangenbehartiging ptss

     

PTSS

Wij vragen extra aandacht voor de beroepsziekte ptss.

(posttraumatische stress stoornis)

Geüniformeerden kunnen door de aard van hun werk te maken krijgen met een incident of een opeenstapeling van meerdere schokkende, gewelddadige of traumatische gebeurtenissen.

Hierdoor bestaat er een verhoogd risico tot de ontwikkeling van een ptss.

Een groot aantal veteranen/geüniformeerden heeft dagelijks te maken met de klachten en de nasleep van de beroepsziekte ptss.

Ptss raakt niet alleen de betrokkene zelf, maar ook zijn of haar gezin, familie en vrienden.

 

Zij verdienen onze aandacht en steun!