UNIT NLD

 NEDERLAND

UNIT NLD is onafhankelijk en behartigt uw belangen wanneer u te maken krijgt met een beroepsziekte of dienstongeval tijdens de uitoefening van uw taken als (oud)medewerker van defensie en/of politie.

Wij komen op voor de rechten en belangen van de diender.

 

Wij zijn gespecialiseerd in Sociaal Zekerheidsrecht, Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Bestuursrecht en alle op de van toepassing zijnde rechtspositionele wetten en regelgevingen waar u vanuit uw beroep aanspraak op maakt als smartengeld, medische kosten vergoeding en de vergoeding van uw restschade.

 Onze waarden:

 Integriteit, transparantie, menselijkheid, empathie, goede en directe communicatie.

 

 

PTSS

Wij vragen extra aandacht voor de beroepsziekte ptss.

(posttraumatische stress-stoornis)

Geüniformeerden kunnen te maken krijgen met een incident of een opeenstapeling van meerdere schokkende, gewelddadige of traumatische gebeurtenissen tijdens de dienst.

Hierdoor bestaat er een verhoogd risico tot de ontwikkeling van een ptss.

Vaak is de diender tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden niet goed beschermd tegen het ontstaan van een beroepsziekte.
Deze bescherming ligt wettelijk vastgelegd en wordt de zorgplicht genoemd.


De (oud) werkgever dient aan te tonen dat hij deze zorgplicht niet geschonden heeft.
Kan hij dat niet, dan is de (oud) werkgever aansprakelijk en dient hij alle schade te vergoeden en de aansprakelijkheid te erkennen.
U wordt dan volledig schadeloos gesteld.

 

In de praktijk wordt niet altijd de aansprakelijkheid erkend door de (oud) werkgever (terwijl dit bij het schenden van de zorgplicht wel zou moeten gebeuren) en is de (oud) werkgever vaak voorstander van het oplossen van het geschil zonder tussenkomst van de rechter.
Hierdoor zal de (oud) werkgever de schadelast willen verminderen wat voor u betekent dat zij niet alle vaststaande schadecomponenten vanuit de Richtlijn Letselschaderaad willen vergoeden, terwijl u hier wel recht op heeft.

Natuurlijk doen wij er vanuit UNIT NLD alles aan om dit te voorkomen en daadwerkelijk op te komen voor ál uw rechten, en proberen wij ten alle tijden al uw schade te verhalen op de (oud) werkgever.

Een groot aantal mensen hebben nog dagelijks te maken met de klachten en de nasleep van de beroepsziekte ptss.

PTSS raakt niet alleen de diender zelf, maar ook zijn of haar gezin, familie en vrienden.

 

Zij die vanwege een beroepsziekte  een zware en moeilijke tijd doorstaan, verdienen onze aandacht en steun!


Daarom werken wij met passie en vanuit ervaringsdeskundigheid, en komen wij ten alle tijden op voor uw rechten en belangen.

Wij staan aan uw zijde. U staat dit keer niet alleen.

 

 

Wij danken u voor uw inzet en dienst ten behoeve van vrede, vrijheid en veiligheid.

 

 

Wilt u een nieuwe zaakmelding maken? Stuurt u dan een email naar info@unitnld.com onder vermelding van uw gegevens en wij nemen spoedig contact met u op.

Telefonisch contact geschied per belafspraak die wij samen met u inplannen.

 

 

 

e-mail:

info@unitnld.com