UNIT NLD

JURIDISCH ADVIES  & BELANGENBEHARTIGING

BEROEPSZIEKTE HULPVERLENERS

 

Wij behartigen uw belangen wanneer u te maken krijgt met een beroepsziekte of dienstongeval tijdens uw werkzaamheden bij de ambulancedienst, brandweer, defensie of politie.

Wij zijn gespecialiseerd in Sociaal Zekerheidsrecht, Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Bestuursrecht en alle op de van toepassing zijnde rechtspositionele wetten en regelgevingen waar u vanuit uw beroep aanspraak op maakt.

 

 

ONZE WERKZAAMHEDEN

Een aanvraag tot erkenning beroepsziekte PTSS.


Bezwaar tegen een afwijzing erkenning beroepsziekte.

Het indienen van een aanvraag tot smartengeld.

Hulp bij een aanvraag van een UWV (her)keuring bij arbeidsongeschiktheid (voorheen WAO nu WIA).

 

Het doorgeven van een verslechtering bij arbeidsongeschiktheid.

 

Bezwaar tegen de beslissing van het UWV over uw arbeidsongeschiktheidspercentage of bij nalaten re-integratieverplichtingen door de werkgever (loonsanctie).

 

Het behartigen van uw belangen bij re-integratie binnen of buiten uw organisatie

 

De Wet verbetering Poortwachter.

 

Hulp bij eervol ontslag na beroepsziekte PTSS of dienstongeval.

 

Het afwikkelen van uw volledige restschade met inbegrip van alle schadecomponenten.

 

In Beroep, Kort Geding of Voorlopige Voorziening bij de Rechter of Centrale Raad van Beroep.

 

 

Neemt u bij vragen contact met ons op. 

Wij stellen een offerte doorgaans binnen 24 uur voor u op. 

 

 


TARIEVEN

 

DIENSTEN
PRIJS
Vrijblijvend informatief gesprek max. 15 minuten (telefonisch) gratis
Intake inclusief plan van aanpak € 75,-
Uurtarief € 90,-
   
   

 

e-mail:

info@unitnld.com